Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Hình ảnh VP6 Linh Đàm đang đổ móng ngày 31-3-2014

Hình ảnh Dự án VP6 Linh Đàm Hoàng Mai đang đổ móng ngày 31-3-2014

Tien-do-chung-cu-vp6-linh-dam-31-3-2014-6

Hình ảnh VP6 Linh Đàm đang đổ móng ngày 31-3-2014 1


Tien-do-chung-cu-vp6-linh-dam-31-3-2014-7

Hình ảnh VP6 Linh Đàm đang đổ móng ngày 31-3-2014 2


Tien-do-chung-cu-vp6-linh-dam-31-3-2014-8

Hình ảnh VP6 Linh Đàm đang đổ móng ngày 31-3-2014 3


Tien-do-chung-cu-vp6-linh-dam-31-3-2014-9

Hình ảnh VP6 Linh Đàm đang đổ móng ngày 31-3-2014 4

Thông tin thêm: Du an Chung cu VP6 Linh Dam Hoang Mai

0 nhận xét:

Đăng nhận xét